Het Walchers Mannenkoor is een koor waar een open sfeer is en iedere man die graag zingt van harte welkom is. Oók om een keer vrijblijvend te komen luisteren en sfeer te proeven staat onze deur open. Momenteel zijn we druk aan het oefenen voor het afscheidsconcert van Jan Dekker op 14 september in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke en een concert in Meliskerke op 5 oktober samen met fluit-ensemble Chasifja en gemend koor Con Amore. Na dit concert gaan we snel verder met het programma voor hervorming en kerst.

Hieronder ziet u deel 2 van ons repetitieschema voor 2019. In dit schema staat wanneer we repeteren en op welke locatie dat plaats vindt.

Datum  Locatie
8 januari Ter Hoogekerk, Middelburg
22 januari Ter Hoogekerk, Middelburg
5 februari Ter Hoogekerk, Middelburg
19 februari Ter Hoogekerk, Middelburg
4 maart Ter Hoogekerk, Middelburg
18 maart Ter Hoogekerk, Middelburg
25 maart Ter Hoogekerk, Middelburg
8 april Ter Hoogekerk, Middelburg
6 mei Ter Hoogekerk, Middelburg
20 mei Ter Hoogekerk, Middelburg
3 juni Ter Hoogekerk, Middelburg