Het Walchers Mannenkoor is een koor waar een open sfeer is en iedere man die graag zingt van harte welkom is. Oók om een keer vrijblijvend te komen luisteren en sfeer te proeven staat onze deur open. Momenteel zijn we druk aan het oefenen voor het afscheidsconcert van Jan Dekker op 14 september in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke en een concert in Meliskerke op 5 oktober samen met fluit-ensemble Chasifja en gemend koor Con Amore. Na dit concert gaan we snel verder met het programma voor hervorming en kerst.

Hieronder ziet u deel 2 van ons repetitieschema voor 2019. In dit schema staat wanneer we repeteren en op welke locatie dat plaats vindt.

Datum  Locatie
21 augustus Ter Hoogekerk, Middelburg
4 september Ter Hoogekerk, Middelburg
18 september  Ter Hoogekerk, Middelburg
2 oktober Ter Hoogekerke, Middelburg
16 oktober Vakantie
23 oktober Ter Hoogekerk, Middelburg
30 oktober Ter Hoogekerk, Middelburg, gen. rep., 21:15 - 22:15
6 november Ter Hoogekerk, Middelburg
20 november Ter Hoogekerk, Middelburg
27 november Dankdag
4 december Ter Hoogekerk, Middelburg
11 december Ter Hoogekerk, Middelburg, gen. repetitie
18 december  Vakantie