Het Walchers Mannenkoor is een koor waar een open sfeer is en iedere man die graag zingt van harte welkom is. Oók om een keer vrijblijvend te komen luisteren en sfeer te proeven staat onze deur open. Momenteel zijn we druk aan het oefenen voor een concert in de koorkerk. Na dit concert gaan we snel verder met het programma voor het boerderijconcert en voor het nazomer concert dat op 22 september 2018 staat gepland..

Hieronder ziet u deel 2 van ons repetitieschema voor 2019. In dit schema staat wanneer we repeteren en op welke locatie dat plaats vindt.

Vakantie

Datum  Locatie
21 augustus Ter Hoogekerk, Middelburg
4 september Ter Hoogekerk, Middelburg
18 september  Ter Hoogekerk, Middelburg
2 oktober Ter Hoogekerke, Middelburg
16 oktober Vakantie
23 oktober Ter Hoogekerk, Middelburg
30 oktober Ter Hoogekerk, Middelburg, gen. rep., 21:15 - 22:15
6 november Ter Hoogekerk, Middelburg
20 november Ter Hoogekerk, Middelburg
27 november Dankdag
4 december Ter Hoogekerk, Middelburg
11 december Ter Hoogekerk, Middelburg, gen. repetitie
18 december  Vakantie