Het Walchers Mannenkoor is een koor waar een open sfeer is en iedere man die graag zingt van harte welkom is. Oók om een keer vrijblijvend te komen luisteren en sfeer te proeven staat onze deur open. Onze repetities houden we in een zaal van de Ter Hoogekerk in Middelburg.

Hieronder ziet u ons repetitieschema voor 2023.  

27 september

11 oktober (deze avond repetitie in de Marnixkerk)

8 november 

22 november 

6 december (halve avond)

13 december