Het Walchers Mannenkoor bestaat reeds 45 jaar. Gestart in Vlissingen en na 20 jaar verhuist naar Middelburg waar we tot op dit moment nog enthousiast repeteren. Het Walchers Mannenkoor valt onder de classis Middelburg. 

We hebben op dit moment zo´n 50 leden. We repeteren 1x per 2 weken op de woensdagavond, van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Ter Hoogekerk te Middelburg. Als je de goede en gezellige sfeer wil proeven, dan bent u/jij van harte welkom om vrijblijvend enkele repetities bij te wonen. Zie de repetitie-agenda op de website. 
 
Jaarlijks verleent het koor medewerking aan diverse uitvoeringen en organiseren we zelf ook regelmatig concerten, voor data van uitvoeringen of concerten, zie concertagenda op de website. Het repertoire bestaat uit psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen. Het Walchers Mannenkoor heeft al verschillende dirigenten en organisten gehad. Sinds september 2019 staat het koor onder de muzikale leiding van dirigent Jan Wisse en organist Jan de Visser.